Hakkımızda

2005 yılından beri faaliyet gösteren firmamızın amacı mekan içinde kullanıcılara işlevsel, yapısal ve estetik ölçütlere göre en uygun tasarımı sunmak için çözümler üretmektir.

İçmimarlık bir yandan güzel sanatların gerektirdiği plastik değerleri içeren, estetik bilgi ile yoğrulmuş, diğer yandan mimarlığın bina olgusuyla ilişkilendirilen bir konumda da yer almaktadır. İçmimarın bir bina içinde yer alan mekanların hacim ve yüzeylerini değerlendiren bir boyutta konuya yaklaşmasının yanı sıra, yapı sistemleri, fiziksel çevre kontrolü, aydınlatma, ergonomi, ısıtma, gibi mekan konforu konularında da bilgili olması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında mekanı kullanan bireylerin yaşam kalitesini ve konforunu öne çıkartan tanımlı mekanların, tanımlı işlevlerle, kullanıcı için biçimlendirilmesi ve tasarlanması mesleğin temel amaçlarındandır.

Firmamız, içmimarlık mesleğinin temel amaçlarına bağlı kalarak  mekan organizasyonuna yeni ve ekonomik çözümler getirmek amacı ile çalışmalar yapar.